• 17 - 21 Nisan 2019

  Gloria Golf Resort Otel, Belek / Antalya

 • XXIII. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ
  VE DİYABET KONGRESİ

  17 - 21 Nisan 2019

  Gloria Golf Resort Otel, Belek / Antalya

 • XXIII. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ
  VE DİYABET KONGRESİ

  17 - 21 Nisan 2019

  Gloria Golf Resort Otel, Belek / Antalya

 • XXIII. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ
  VE DİYABET KONGRESİ

  17 - 21 Nisan 2019

  Gloria Golf Resort Otel, Belek / Antalya

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortak düzenleyeceğimiz XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019’da Antalya’da gerçekleşecektir.


Derneğimizin en önemli eğitim etkinliği olan Kongremize İstanbul Tıp Fakültesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.


Kongremiz, bu yıl da çocuk endokrinolojinin birçok alanını kapsayan zengin bir bilimsel içerikle hazırlanmaktadır. Tartışmalı konular, kanıta dayalı yaklaşımlar, paneller, olgu çözümlemeleri ile bilimsel olarak çok yararlı ve doyurucu olacağına inanıyoruz.


Kongre öncesinde yapılacak V. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik endokrinin temel alanlarını kapsayan interaktif yapısıyla bu hekimlerimiz için toparlayıcı iyi bir başlangıç olacaktır.


XVIII. sini gerçekleştireceğimiz Diyabet Ekibi Kursu, diyabete emek veren tüm sağlık çalışanlarını bir araya getiren ve diyabette temel yaklaşımların yanı sıra ileri düzey bakım ve teknolojik gelişimlerin tartışıldığı bir kurs olarak düzenlenmekte ve zengin içeriği ile bir kongre niteliği taşımaktadır.


Kıdemli yan dal uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlarına yönelik her yıl ek olarak düzenlediğimiz kurs, bu yıl Genetik kursu olarak planlandı. Camiamızda giderek artan genetik çalışmalara yol göstermesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz.


Dernek olarak hedefimiz özellikle gençlerimizin pediatrik endokrin alanında bilimsel düzeylerini geliştirmek ve en önemlisi ufuklarını genişleterek motivasyonlarını artırmak ve kanıta dayalı yaklaşım ve uygulamaların temelini sağlamlaştırmaktır.


Üyelerimizden gelen sözlü ve poster bildirileri kuşkusuz kongremizin bilimsel düzeyini daha da yükseltecek ve yeni çalışmalara öncülük edecektir.


Kuşkusuz kongremizin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli nokta sizlerin katılımı ve desteği olacaktır.


Saygılarımla
Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Düzenleme Kurulu


  Dernek ve Kongre Başkanı
 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

 • Kongre Sekreterleri
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu

 • Üyeler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Cengiz Kara
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Erdal Eren


Bilimsel Kurul

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. D. Cengiz Kara
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Serap Turan


KURS DÜZENLEME KURULLARI

  XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU
  Yönetim Kurulu
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Uzm. Hemşire Saliha Yılmaz
 • Diyetisyen Yasemin Atik
 • Psikolog Derya Toparlak

 • Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Hemşire Günay Demir (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Doç .Dr. Alev Keser (Diyetisyen)
 • Beyza Eliuz Tipici (Diyetisyen)
 • Gülsen Aytar Yılmaz (Sosyal Hizmet Uzmanı)

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU
 • Prof. Dr. Murat Aydın
 • Prof. Dr. Abdullah Bereket
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Cengiz Kara (Koordinatör)
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)
 • Prof. Dr. Tülay Güran
 • Doç. Dr. Korcan Demir

GENETİK KURSU
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Prof. Dr. Hüseyin Onay
 • Doç. Dr. Tahir Atik


ANA KONULAR

 • Diyabette Yenilikler
 • Büyüme Hormonu Tedavisinde İzlem
 • Preterm Bebeğin Endokrin Sorunları
 • D Vitamini: Güncel Kanıta Dayalı Veriler
 • Klinefelter Sendromu İzleminde Yenilikler
 • Adolesanın Jinekolojik Sorunları
 • İlaçlar ve Endokrin Sistem
 • Pediatrik Endokrinolojide Tartışmalı Konular
 • Yeni Uzlaşılar

DUYURULAR


BİLİMSEL PROGRAM KONULARI

  18 NİSAN 2019 - PERŞEMBE
  YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK: HbA1C YETERLİ Mİ?
  MONOJENİK DİYABETLER
 • Yenidoğan Diyabetinin Tanı ve Tedavisi
 • MODY’lerin Tanı ve İzleminde Yenilikler

 • DİYABETTE BESLENME
 • Karbonhidrat ve Yağ Sayımı
 • Protein Sayımı

 • İŞLENMİŞ GIDALAR ve DIABETES MELLITUS: AGE (“ADVANCED GLYCATION ENDPRODUCTS”) İÇEREN GIDALAR

  19 NİSAN 2019 - CUMA
  YENİDOĞAN BEBEĞİN BAZI ENDOKRİN SORUNLARI
 • Preterm Bebeğin Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
 • Preterm Bebeğin Büyümesi
 • Term Yenidoğan Bebeğin TSH Yüksekliğini Nasıl Yönetelim?

 • ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE KLİNEFELTER SENDROMU
 • Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
 • Erişkin Dönemi

 • STEROİD BİYOSENTEZİNDE AZ BİLİNEN YOLAKLAR VE KLİNİK YANSIMALARI

  ÇOCUKLUK ÇAĞI VAKALARINDA LEPTİN EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİ

  ENDOKRİNDE YUVARLAK MASA TARTIŞMALARI
 • Obez ve Fazla Tartılı Çocuklarda Büyüme Hormonu Testlerini Nasıl Değerlendirelim?
 • GnRH Analogları Büyüme Hormonu Tedavisi Yanında Gerekli midir?
 • Karyotipi Normal Bulunan ve Turner Sendromu Düşünülen Vakada Tanı Testlerini Nasıl İlerletelim?
 • Turner Sendromunda Gizli Y Kromozomu Nasıl Taranmalıdır?

 • 46, XX KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ DIŞI CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ TEDAVİSİNDE YENİ GÖRÜŞLER

  20 NİSAN 2019 - CUMARTESİ
  ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR
 • Psödohipoparatiroidi
 • Osteoporoz
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tedavi Sonrası Endokrinolojik Bozukluklar

 • D VİTAMİNİ KULLANIMI: GÜNCEL KANITA DAYALI VERİLER
 • D Vitamini Eksikliği
 • D Vitamini Fazlalılığı

 • ADOLESANIN YÖNETİMİ ZOR JİNEKOLOJİK SORUNLARI: VAKALAR İLE

  GENETIC TESTING FOR SHORT STATURE: WHO AND HOW?

  NOVEL DUTCH EVIDENCE-BASED GUIDELINE ON THE DIAGNOSIS OF SHORT AND TALL STATURE

  YILLIK (Büyüme, Tiroid, Adrenal, Puberte, Kemik, Diyabet, Obezite)

GENEL BİLGİLER


KONGRE YERİ
23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi Gloria Golf Otel / Belek, Antalya’da gerçekleşecektir.

TARİH
17 - 21 Nisan 2019

STAND VE SERGİ
Organizatör Kuruluş SymCon Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.

DAVET MEKTUBU
Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diğer harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

KREDİLENDİRME
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiriler sözlü ve poster olarak kabul edilecektir. Bildiriler Abstract Agent bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir. Son Gönderim Tarihi 11 Şubat 2019'dir.

KONGRE DİLİ
Kongre Dili Türkçe’dir.

KAYIT
17 Nisan 2019, Çarşamba günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmış olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dokümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

YAKA KARTI
Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

KATILIM SERTİFİKASI
Kongreye kayıt yaptıran ve katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


KURSLAR


Genetik Kursu : Kursa katılım için 1,5 yıl üzerindeki yandal uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar katılabilecektir. Katılım koşullarının ayrıntıları daha sonra bildirilecektir.

XVIII. Diyabet Ekibi Kursu

V. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu


ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

08.30 - 08:45 Kurs Açılışı ve Tanışma
08:45 - 09:30 Temel Genetik Kavramlar ve Testler Doç. Dr. Tahir Atik
09:30 - 10:15 Endokrinolojide Ne Zaman- Hangi Genetik Test İstenmeli ? (Olgu Örnekleri ile ) Doç. Dr. Samim Özen
10:15 - 10:30 Ara
10:30 - 11:15 Dizi Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Hüseyin Onay
11:15 - 12:00 Dizi Analizi Sonuçlarının Yorumlanması Mutasyonların Adlandırılması (Olgu Örnekleri ile) Doç. Dr. Tahir Atik
12:00 - 13:00 Öğle yemeği
13:00 - 13:30 Veri Tabanlarının Kullanımı Prof. Dr. Hüseyin Onay
14:00 - 15:30 Olgu Örnekleri ile ve Mutasyonların Değerlendirilmesi Doç. Dr. Tahir Atik
15:30 - 16:00 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Katılımcıların Örnek Olguları ile Genetik Sonuçlarının Uygulamalı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Onay
Doç. Dr.Samim Özen
Doç. Dr. Tahir Atik
17:00 - 17:30 Endokrin Hastalıklarda Genetik Çalışma Planlanma ve Proje Olanakları Prof. Dr. Hüseyin Onay
17:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

08:45 - 09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09:00 - 10:30 Büyüme
09:00 - 09:30 Kısa boy Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09:30 - 10:00 Büyüme hormonu tedavisi Prof. Dr. Feyza Darendeliler
10:00 - 10:30 Kemik yaşının değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayhan Abacı
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 12:30 Tiroid
11:00 - 11:45 Hipotiroidi Prof. Dr. Cengiz Kara
11:45 - 12:30 Hipertiroidi Prof. Dr. Cengiz Kara
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 15:00 Puberte
13:30 - 14:15 Erken Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
14:15 - 15:00 Geç Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
16:00 - 16:45 46,XX Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran
16:45 - 17:30 46,XY Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran
19:00 - 22:30 Kurs Gala Yemeği

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 18 Nisan 2019 – Perşembe

09:00 - 10.20 Endokrin Aciller
09:00 - 09:40 Diyabet ketoasidozu Prof. Dr. Şükrü Hatun
09:40 - 10:20 Adrenal kriz Doç. Dr. Korcan Demir
10.20 - 10.40 Ara
10.40 - 12.20 Olgu Sunumları
10:40 - 10:50 Olgu 1: Yapısal büyüme gecikmesi olan küçük çocuk
10:50 - 11:00 Olgu 2: Yapısal büyüme-puberte gecikmesi olan ergen
11:00 - 11:10 Olgu 3: Prematür pubarşlı kız
11:10 - 11:20 Olgu 4: Erkence ergenliği olan kız
11:20 - 11:30 Olgu 5: Kuşkulu genitalya ile doğan bebek (46,XY)
12:30 - 11:40 Olgu 6: Amenore/virilizasyon ile başvuran kız (46,XY)
11:40 - 11:50 Olgu 7: Doğumsal hipotiroidizmli bebek
11:50 - 12:00 Olgu 8: Hipertiroidizm olan hasta
12:00 12:10 Olgu 9: Adrenal kriz ile başvuran hasta
12:10 - 12:20 Olgu 10: Ketoasidoz ile başvuran hasta
12:20 - 12:30 Kapanış ve Değerlendirme Prof. Dr. Cengiz Kara


ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU KATILIM KOŞULLARI

Kontenjan: 25 kişidir.
Çocuk Endokrinoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış üyelerimiz arasından başvurular kabul edilecektir.
Kursa kabul edilme başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
Kursa kabul edilen katılımcılar eğitim sırasında kullanmak üzere en az 1 olgunun tanısı/öntanısını içeren kısa klinik bilgileri ve genetik sonuç raporunu 15 Mart 2019 tarihine kadar info@upek2019.org adresine göndermeleri gereklidir.
Katılımcıların kurs sırasında kullanmak üzere kendi bilgisayarlarını getirmesi gereklidir.
Olgu örnekleri kabul edilenler Endokrin Hastalıkların Genetiği Kurs’una katılabilecektir.


KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT
11 Ocak 2019 ve Öncesi
GEÇ KAYIT
11 Ocak 2019 ve Sonrası
UZMAN 650 ₺ 750 ₺
ASİSTAN 550 ₺ 600 ₺
HEMŞİRE / DİYETİSYEN 600 ₺ 650 ₺
FİRMA YETKİLİSİ 500 ₺ 550 ₺
KONGRE REFAKATÇİ 300 ₺ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu)
350 ₺ 400 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Genetik Kursu)
250 ₺ 300 ₺
  UZMAN ASİSTAN / HEMŞİRE
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ 150 ₺ 100 ₺

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre cep program kitapçığı
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
 • Kongre tarihinden sonra zamanında ödenmeyen ve geciktirilen tüm ödemeler için %10 ekleme yapılacaktır.
Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.


KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL 11 Ocak 2019 ve Öncesi 11 Ocak 2019 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 2.792 TL 3.312 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 2.012 TL 2.376 TL
 • Otele giriş 18 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 21 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 3 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Bilimsel program aralarındaki ikramlara katılım
Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.


KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL 11 Ocak 2019 ve Öncesi 11 Ocak 2019 ve Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA 1.860 TL 2.302 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 1.340 TL 1.524 TL

 • Otele giriş 16 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 18 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Genetik Kursu ‘na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.

Kurs Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
* Kurs kayıt ve konaklaması alan bir kişinin kongre konaklaması alabilmesi için kongre kayıdı yaptırmış olması gerekmektedir.


DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 365 TL (Günübirlik katılımcılar için geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Gloria Golf Resort Otel’in “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Gloria Golf Resort Otel’de verilecek olan öğle yemeği dahildir. (16-17-18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde geçerlidir) Kongre merkezinde alınacak akşam yemeği dahil değildir.
 • Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapılabileceklerdir.
Dış Katılım kayıt fiyatına % 18 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak basvuru yapılması gerekmektedir.
 • 28 Ocak 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.


TRANSFER ÜCRETLERİ

OTOBÜS ÜCRETİ (ÇİFT YÖN) 420 TL
ÖZEL ARAÇ (ÇİFT YÖN) 520 TL

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretler kongre tarihlerini kapsamaktadır. Kongre tarihleri dışında olan transferler için tek yön 315 TL‘dir.
 • Transfer isteklerinin en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
Transfer ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Transfer ücreti ödenmemiş hekimlerin transferi tarafımızdan gerçekleştirilmeyecek olup, mevcut araç planlaması dışında havaalanı transferinden yararlanmak isteyen misafirlerimize özel transfer fiyatı uygulanacaktır. Bu şekilde havaalanı transferi kullanan tüm hekim ve firma yetkilileri bu koşulu kabul etmiş sayılacak ve transfer ücreti bütçelenecektir.

Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

HESAP NUMARALARI / IBAN

HESAP ADI SİMKON TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA İŞBANKASI
ŞUBE MOZAİK ÇARŞI
SWIFT CODE: ISBKTRIS
TL Hesabı TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO Hesabı TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

  Fax: 0216 580 90 90  |  E-mail: info@upek2019.orgKONGRE SEKRETARYASI

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
   0212 414 20 00 / Dahili hat: 31645
   Prof. Dr. Firdevs Baş
   firdevsbas@gmail.com & firdevsb@istanbul.edu.tr
   Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
   sukranpoyrazoglu@yahoo.com

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi 34758 Ataşehir / İstanbul
   +90(216) 580 90 00 Pbx
   info@upek2019.org
   www.symcon.com.tr