DAVET


Değerli Meslektaşlarım,


İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile ortak düzenleyeceğimiz XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2019’da Antalya’da gerçekleşecektir.


Derneğimizin en önemli eğitim etkinliği olan Kongremize İstanbul Tıp Fakültesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.


Kongremiz, bu yıl da çocuk endokrinolojinin birçok alanını kapsayan zengin bir bilimsel içerikle hazırlanmaktadır. Tartışmalı konular, kanıta dayalı yaklaşımlar, paneller, olgu çözümlemeleri ile bilimsel olarak çok yararlı ve doyurucu olacağına inanıyoruz.


Kongre öncesinde yapılacak V. Pediyatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu yandal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yönelik endokrinin temel alanlarını kapsayan interaktif yapısıyla bu hekimlerimiz için toparlayıcı iyi bir başlangıç olacaktır.


XVIII. sini gerçekleştireceğimiz Diyabet Ekibi Kursu, diyabete emek veren tüm sağlık çalışanlarını bir araya getiren ve diyabette temel yaklaşımların yanı sıra ileri düzey bakım ve teknolojik gelişimlerin tartışıldığı bir kurs olarak düzenlenmekte ve zengin içeriği ile bir kongre niteliği taşımaktadır.


Kıdemli yan dal uzmanlık öğrencileri ve yan dal uzmanlarına yönelik her yıl ek olarak düzenlediğimiz kurs, bu yıl Genetik kursu olarak planlandı. Camiamızda giderek artan genetik çalışmalara yol göstermesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz.


Dernek olarak hedefimiz özellikle gençlerimizin pediatrik endokrin alanında bilimsel düzeylerini geliştirmek ve en önemlisi ufuklarını genişleterek motivasyonlarını artırmak ve kanıta dayalı yaklaşım ve uygulamaların temelini sağlamlaştırmaktır.


Üyelerimizden gelen sözlü ve poster bildirileri kuşkusuz kongremizin bilimsel düzeyini daha da yükseltecek ve yeni çalışmalara öncülük edecektir.


Kuşkusuz kongremizin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli nokta sizlerin katılımı ve desteği olacaktır.


Saygılarımla
Kongre Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Düzenleme Kurulu


  Dernek ve Kongre Başkanı
 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler

 • Kongre Sekreterleri
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu

 • Üyeler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. Dr. Cengiz Kara
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Doç. Dr. Erdal Eren


Bilimsel Kurul

 • Prof. Dr. Feyza Darendeliler
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Prof. D. Cengiz Kara
 • Prof. Dr. Firdevs Baş
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Serap Turan


KURS DÜZENLEME KURULLARI

  XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU
  Yönetim Kurulu
 • Prof. Dr. Zehra Aycan
 • Uzm. Hemşire Saliha Yılmaz
 • Uzm. Diyetisyen Yasemin Atik
 • Uzm. Psikolog Derya Toparlak

 • Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
 • Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Uzm. Hemşire Günay Demir (Diyabet Eğitim Hemşiresi)
 • Doç. Dr. Alev Keser (Diyetisyen)
 • Dr. Diyetisyen Beyza Eliuz Tipici (Diyetisyen)
 • Gülsen Aytar Yılmaz (Sosyal Hizmet Uzmanı)

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU
 • Prof. Dr. Murat Aydın
 • Prof. Dr. Abdullah Bereket
 • Prof. Dr. Zeynep Şıklar
 • Prof. Dr. Cengiz Kara (Koordinatör)
 • Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu (Sekreter)
 • Prof. Dr. Tülay Güran
 • Doç. Dr. Korcan Demir

GENETİK KURSU
 • Doç. Dr. Samim Özen
 • Prof. Dr. Hüseyin Onay
 • Doç. Dr. Tahir Atik


ANA KONULAR

 • Diyabetin Tanı, Tedavi ve İzleminde Yenilikler
 • Boy Kısalığında Kimlerden ve Hangi Genetik Testleri İsteyelim ?
 • Preterm Bebeğin Endokrin Sorunları
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi Tedavisinde Yeni Görüşler
 • Klinefelter Sendromu İzleminde Yenilikler
 • Steroidogenezisteki Alternatif Yolaklar ve Çocuklarda Klinik Yansımaları
 • Adolesanın Jinekolojik Sorunları
 • Pediatrik Endokrinolojide Tartışmalı Konular
 • Yeni Uzlaşılar ve Yeni Tedaviler

KONGRE DUYURU


KURS PROGRAMI


Genetik Kursu


XVIII. Diyabet Ekibi Kursu

XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı: Prof. Dr. Hülya Günöz
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09.00 - 09:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rüveyde Bundak
                                   Prof. Dr. Ece Böber

Olgularla Diyabet Tipleri
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
09:30 - 10:30 Tip 1 Diyabette İnsülin Direncini Nasıl Yönetelim?

Hekim Gözüyle

Prof. Dr. Hakan Döneray

Diyetisyen Gözüyle
Dr. Diyetisyen Beyza Eliuz Tipici
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Şıklar
                                   Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu

Tip 1 Diyabetin Beslenme Tedavisinde Karbonhidratların Rolü, Ne Kadar Tüketilmeli?

Düşük KH Tüketiminin Akut ve Kronik Metabolik Etkileri

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

Normal KH Tüketiminin Akut ve Kronik Metabolik Etkileri
Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel
11:30 - 12.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan

Diyabette Sağlık Okur Yazarlığı
Prof. Dr. Seçil Özkan
12:00 - 12:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran Darcan

Dünyada ve Ülkemizde Diyabet Eğitimi; Örnek Eğitim Modellerinin Sunumu Dünyadaki Örnekler ve Sonuçları:
Doktor Öğretim Üyesi Çağrı Çövener

Ülkemizden Eğitim Modeli Örnekleri
Diyabet Eğitim Hemşiresi Kader Saran
Uzm. Diyabet Eğitim Hemşiresi Nurdan Yıldırım

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme:
Prof. Dr. Seçil Özkan
12:45 - 14:30 Öğle Yemeği/Poster Sunumları:
Poster Başkanları:
  Doç. Dr. Nur Peltek Kendirci
                                   Doç. Dr. Ahmet Uçaktürk
                                   Doç. Dr. Atilla Çayır
                                   Doç. Dr. Ayşe Derya Buluş
14:30 - 15:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek
                                   Uzm. Psikolog Derya Toparlak

Adolesan Diyabetinde Öne Çıkan Sorunlar ve Yönetimi Beslenme Sorunları ve Diabulimia
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler

Psikolojik Sorunlar
Psikolog Meriç Onbaşıoğlu
15:15 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Diyabet Sözel Bildiriler: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
                                          Prof. Dr. Firdevs Baş
16:30 - 17:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Diyabet Grubundaki Projeler ve Çıktıları

Okulda Diyabet Projesi:
Prof. Dr. Şükrü Hatun

Gezici Diyabet Bakımı Projesi:
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

Tip 1 Diyabet Kohort Çalışma:
Uzm. Dr. Nursel Muratoğlu Şahin
17:15 - 18:15 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
                                   Diyabet Eğitim Hemşiresi Saliha Yılmaz

Olgularla İnsülin Kullanımı; Beyin Fırtınası:
Prof. Dr. Pınar İşgüven
Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım

XVIII. DİYABET EKİBİ KURSU | 18 Nisan 2019 – Perşembe

08:30 - 10:00 KURS 1
İnsülin İnfüzyon Pompa ve CGMS Kursu

Doç. Dr. Ergun Çetinkaya
Hemşire Cansu Yücel
KURS 2
CGMS Sonuçları İnsülin ve Beslenme Tedavisine Nasıl Yön Verir

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt. Tuğba Gökçe
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 KURS 2
CGMS Sonuçları İnsülin ve Beslenme Tedavisine Nasıl Yön Verir

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt. Tuğba Gökçe
KURS 1
İnsülin İnfüzyon Pompa ve CGMS Kursu

Doç. Dr. Ergun Çetinkaya
Hemşire Cansu Yücel
12:00 - 13:15 Öğle Yemeği


V. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu

ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

08.30 - 08:45 Kurs Açılışı ve Tanışma
08:45 - 09:30 Temel Genetik Kavramlar ve Testler Doç. Dr. Tahir Atik
09:30 - 10:15 Endokrinolojide Ne Zaman- Hangi Genetik Test İstenmeli ? (Olgu Örnekleri ile ) Doç. Dr. Samim Özen
10:15 - 10:30 Ara
10:30 - 11:15 Dizi Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Hüseyin Onay
11:15 - 12:00 Dizi Analizi Sonuçlarının Yorumlanması Mutasyonların Adlandırılması (Olgu Örnekleri ile) Doç. Dr. Tahir Atik
12:00 - 13:00 Öğle yemeği
13:00 - 13:30 Veri Tabanlarının Kullanımı Prof. Dr. Hüseyin Onay
14:00 - 15:30 Olgu Örnekleri ile ve Mutasyonların Değerlendirilmesi Doç. Dr. Tahir Atik
15:30 - 16:00 Kahve Arası
15:45 - 17:00 Katılımcıların Örnek Olguları ile Genetik Sonuçlarının Uygulamalı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin Onay
Doç. Dr.Samim Özen
Doç. Dr. Tahir Atik
17:00 - 17:30 Endokrin Hastalıklarda Genetik Çalışma Planlanma ve Proje Olanakları Prof. Dr. Hüseyin Onay
17:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 17 Nisan 2019 – Çarşamba

08:45 - 09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09:00 - 10:30 Büyüme
09:00 - 09:30 Kısa boy Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
09:30 - 10:00 Büyüme hormonu tedavisi Prof. Dr. Feyza Darendeliler
10:00 - 10:30 Kemik yaşının değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayhan Abacı
10:30 - 11:00 Ara
11:00 - 12:30 Tiroid
11:00 - 11:45 Hipotiroidi Prof. Dr. Cengiz Kara
11:45 - 12:30 Hipertiroidi Prof. Dr. Pınar İşgüven
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 15:00 Puberte
13:30 - 14:15 Erken Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
14:15 - 15:00 Geç Puberte Prof. Dr. Semra Çetinkaya
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
16:00 - 16:45 46,XX Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran
16:45 - 17:30 46,XY Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım Prof. Dr. Tülay Güran

V. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU | 18 Nisan 2019 – Perşembe

09:00 - 10.20 Endokrin Aciller
09:00 - 09:40 Diyabet ketoasidozu Prof. Dr. Şükrü Hatun
09:40 - 10:20 Adrenal kriz Doç. Dr. Korcan Demir
10.20 - 10.40 Ara
10.40 - 12.20 Olgu Sunumları
10:40 - 10:50 Olgu 1: Yapısal büyüme gecikmesi olan küçük çocuk
10:50 - 11:00 Olgu 2: Yapısal büyüme-puberte gecikmesi olan ergen
11:00 - 11:10 Olgu 3: Prematür pubarşlı kız
11:10 - 11:20 Olgu 4: Erkence ergenliği olan kız
11:20 - 11:30 Olgu 5: Kuşkulu genitalya ile doğan bebek (46,XY)
12:30 - 11:40 Olgu 6: Amenore/virilizasyon ile başvuran kız (46,XY)
11:40 - 11:50 Olgu 7: Doğumsal hipotiroidizmli bebek
11:50 - 12:00 Olgu 8: Hipertiroidizm olan hasta
12:00 12:10 Olgu 9: Adrenal kriz ile başvuran hasta
12:10 - 12:20 Olgu 10: Ketoasidoz ile başvuran hasta
12:20 - 12:30 Kapanış ve Değerlendirme Prof. Dr. Cengiz Kara
ENDOKRİN HASTALIKLARDA GENETİK KURSU KATILIM KOŞULLARI
Başvuru adresi: info@upek2019.org
Başvuru son tarihi: 1 Şubat 2019
Katılım koşulları:
• Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.
• Çocuk Endokrinolojisi uzmanlığını almış dernek üyeleri katılabilecektir.
• Kursa katılım formu doldurarak başvuru yapılması istenmektedir.
• Kursa kabul edilme başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
• Kursa kabul edilen katılımcılar eğitim sırasında kullanmak üzere en az 1 olgunun tanısı/ön tanısını içeren kısa klinik bilgileri ve genetik sonuç raporunu 15 Mart 2019 tarihine kadar info@upek2019.org adresine göndermeleri gereklidir.
• Katılımcıların kurs sırasında kullanmak üzere kendi bilgisayarlarını getirmesi gerekmektedir.

BİLİMSEL PROGRAM


18 NİSAN 2019 - PERŞEMBE

13:15 - 13:30 Açılış
DİYABET KURSU - KONGRE ORTAK OTURUMU
KONFERANS: YENİ KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK: HbA1C YETERLİ Mİ? Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. Rüveyde Bundak
13:30 - 14:15 Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek
PANEL: MONOJENİK DİYABETLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Peyami Cinaz
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu
14:15 - 14:45 Yenidoğan Diyabetinin Tanı ve Tedavisi Doç. Dr. Erdal Eren
14:45 - 15:15 MODY’lerin Tanı ve Izleminde Yenilikler Prof. Dr. Zehra Aycan
15:15 - 15:45 Kahve Arası PEDTalks (15:15 - 15:40)
PANEL: DİYABETTE BESLENME Moderatör ve Yorumlayıcısı:
Prof. Dr. Şükran Darcan
15:45 - 16:05 Karbonhidrat Sayımı Doç. Dyt. Alev Keser
16:05 - 16:20 Yağ ve Protein Sayımı Uzm. Dyt. Yasemin Atik Altınok
16:20 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:00 UYDU SEMPOZYUM - ASCENSIA DİYABET ÜRÜNLERİ Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Günöz
Akıllı Kapiller Kan Şekeri İzlem Sistemlerinin Diyabet Yönetimini Ne Kadar Etkiliyor ? Prof. Dr. Şükran Darcan
KONFERANS: İŞLENMİŞ GIDALAR VE DİYABETES MELLİTUS: İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİ İÇEREN GIDALAR Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oya Ercan
Prof. Dr. Bumin Dündar
17:00 - 17:30
Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer
17:30 - 18:30 Diyabet ve Obezite Sözel Bildiriler Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayşehan Akıncı
Prof. Dr. Aysun Bideci
18:30 - 19:00
Açılış Töreni
19:00 - 19:30
Geçmişe Dalış: Türkiye’nin Sualtı Mirası Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

19 NİSAN 2019 - CUMA

07:30 - 09:00 Sınav
08:00 - 09:00 Çalışma Grubu Toplantıları
PANEL: YENİDOĞANIN ENDOKRİN SORUNLARI Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Ece Böber
09:00 - 09:20 Preterm Bebeğin Tiroid Fonksiyon Bozuklukları Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
09:20 - 09:40 Preterm Bebeğin Büyümesi Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
09:40 - 10:10 Term Bebeğin TSH Yüksekliğini Nasıl Yönetelim? Prof. Dr. Alev Özön
10:10 - 10:20 Genel Tartışma
10:20 - 10:50 Kahve Arası PEDTalks (10:40 - 10:45)
PANEL: ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNLİĞE KLİNEFELTER SENDROMU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erol Bolu
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
10:50 - 11:15 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Prof. Dr. Merih Berberoğlu
11:15 - 11:40 Erişkin Dönemi Prof. Dr. Güzin Fidan Yaylalı
KONFERANS: NOVEL ALTERNATE PATHWAYS IN STEROIDOGENESIS AND CLINICAL ASSOCIATIONS IN CHILDREN Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ömer Tarım
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
11:40-12:25 Prof. Dr. Richard Auchus
12:25 – 13:30 Öğle Yemeği
VAKA TARTIŞMASI: ÇOCUKLUK ÇAĞI VAKALARINDA LEPTİN EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE TÜRKİYE DENEYİMLERİ Moderatör:
Prof. Dr. Murat Aydın
13:30 - 14:00 Genel Bilgi Prof. Dr. Murat Aydın
Vaka Sunuları Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Doç. Dr. Samim Özen
Doç. Dr. Leyla Akın
14:00 - 14:45 UYDU SEMPOZYUMU - NOVO NORDİSK Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Turner Sendromunda Büyüme Hormonu Kullanımı Prof. Dr. Theo C. J. Sas
ENDOKRİNDE YUVARLAK MASA TARTIŞMALARI Moderatör:
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
Prof. Dr. Hüseyin Onay
14:45 - 14:55 Obez Çocuklarda Büyüme Hormonu Testlerini Nasıl Değerlendirelim? Doç. Dr. Şenay Erdeve
14:55 - 15:05 GnRH Analogları Büyüme Hormonu Tedavisi Yanında Gerekli midir? Doç. Dr. Gönül Çatlı
15:05 - 15:15 Turner Sendromu Fenotipi Varlığında Klasik Karyotip Analizi Normal Olan Vakada Tanı Testlerini Nasıl İlerletelim ? Doç. Dr. Doğa Türkkahraman
15:15 - 15:25 Turner Sendromunda Gizli Y Kromozomu Nasıl Taranmalıdır? Doç. Dr. Korcan Demir
15:25 - 15:35
Genel Tartışma
15:35 - 16:05 Kahve Arası PEDTalks (15:55 - 16:00)
KONFERANS: KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ DIŞI 46, XX CİNSEL GELİŞİM BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Kendirci
Prof. Dr. Ayhan Abacı
16:05 - 16:35
Prof. Dr. Tülay Güran
KISA GEZİNTİ: KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ TEDAVİSİNDE YENİ GÖRÜŞLER Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İffet Bircan
Prof. Dr. Yaşar Cesur
16:35 - 16:55
Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
16:55 - 17:40 UYDU SEMPOZYUMU - ABBVIE Oturum Baskanı:
Prof.Dr.Abdullah Bereket
Santral Puberte Prekoks Tedavisine Genel Yaklasım Prof. Dr. Murat Aydın
Santral Puberte Prekoks Tedavisinde Leuprolide Asetat tedavisi etkinliği ve takibi Prof. Dr. Gülay Karagüzel
17:40 - 18:40
Sözel Bildiriler (A1)
(Salon 1)
Sözel Bildiriler (B1)
(Salon 2)
Poster Bildiriler (A)
(Poster Alanı)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nazlı Gönç
Prof. Dr. Orhun Çamurdan
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sibel Kınık
Prof. Dr. İlker Tolga Özgen
Oturum Başkanları ile Gezilecek

20 NİSAN 2019 - CUMARTESİ

08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Kullanımı
KISA GEZİNTİ: ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR ve TEDAVİLER RAPORU Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Enver Şimşek
Prof. Dr. Behzat Özkan
08:30 - 08:50 Psödohipoparatiroidi Uzlaşı Raporu Prof. Dr. Serap Turan
08:50 - 09:10 Bifosfanat Tedavi Uzlaşı Raporu Prof. Dr. Zerrin Orbak
09:10 - 09:30 X’e Bağlı Hipofosfatemik Raşitizmde Yeni Tedaviler Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
09:30 - 09:40 Tartışma
09:40 - 10:25 UYDU SEMPOZYUMU - NOVO NORDISK Prof. Dr. Şükrü Hatun
Diyabette İnsülin Tedavisinin Akıllı ve Kolay Yolu – Ko-formülasyon Prof. Dr. Serap Turan
10:25 - 10:55 Kahve Arası PEDTalks (10:45 - 10:50)
KONFERANS: GENETIC TESTING FOR SHORT STATURE: WHO AND HOW Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Sema Akçurin
10:55 - 11:45 Prof. Dr. Jan-Maarten Wit
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13.00 - 14:00
Sözel Bildiriler (A2)
(Salon 1)
Sözel Bildiriler (B2)
(Salon 2)
Poster Bildiriler (B)
(Poster Alanı)
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdal Adal
Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Halil Sağlam
Prof. Dr. Ayça Törel Ergür
KONFERANS: NOVEL DUTCH EVIDENCE-BASED GUIDELINE ON THE DIAGNOSIS OF SHORT
AND TALL STATURE
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Prof. Dr. Serap Semiz
14:00 - 14:45 Prof. Dr. Jan-Maarten Wit
14:45 - 15:15 Kahve Arası PEDTalks (15:05 - 15:10)
KATILIMLI VAKA TARTIŞMALARI: ADOLESANIN YÖNETİMİ ZOR JİNEKOLOJİK SORUNLARI: VAKALAR İLE Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Süleyman Akhan
15:15 - 16:15 Bilgi:
Doç. Dr. Özlem Dural
Vaka Sunuları:
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
YILLIK Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Keskin
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu
16:15 - 16:25 Büyüme Doç. Dr. İhsan Esen
16:25 - 16:35 Tiroid Doç. Dr. Ahmet Anık
16:35 - 16:45 Adrenal Doç. Dr. Ahmet Uçar
16:45 - 16:55 Puberte Doç. Dr. Mesut Parlak
16:55 - 17:05 Kemik Doç. Dr. Fatih Gürbüz
17:05 - 17:15 Diyabet Doç. Dr. Belma Haliloğlu
17:15 - 17:25 Obezite Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
17:25 - 18:00 Dernek Faaliyetleri ve Kapanış

21 NİSAN 2019 - PAZAR

08:00 - 10:00 Ödül Alan Sözlü ve Poster Bildirilerin Sunumu Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Samim Özen
Doç. Dr. Erdal Eren

BİLDİRİ ÖZETLERİ


BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI
• Bildiri gönderimi kongre web sitesi, www.upek2019.org üzerinden yapılacaktır.
• Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
• Bildirinin özetinde başlık, yazar adı ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
• Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır.
• Bildiri özetinde yazar sayısı en fazla 12 ‘dır, bundan daha fazla yazar sayısı olan bildiri sahipleri info@upek2019.org adresine yazılı olarak başvurmaları rica olunur.
Özetler; amaç, gereç ve yöntem, bulgular (sayısal veri ve/veya istatistik yeri) ve sonuçlar bölümlerini kapsamalıdır.
• Özetlerin yaklaşık 500 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
• Bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
• Bildiriler poster ve sözel olarak kabul edilecektir. Bildirilerin sunum şekli konusunda son kararı bilimsel kurul verecektir.
• Başvuruların değerlendirilmesi kongrenin bilimsel kurulu tarafından yapılacak ve katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
• Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 20 Şubat 2019’dir.
• Kabul edilen bildiri özetleri USB ile dağıtılan Kongre Özet Kitabı’nda yer alacaktır.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 20 ŞUBAT 2019


POSTER ve SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI
• Posterler Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
• Posterler 70 cm eninde ve 100 cm boyunda olmalı ve poster materyali 2 metre mesafeden okunabilecek yazı puntosunda hazırlanmalıdır.
• Her posterin üst kısmında bildirinin; başlığı, yazar(lar)ın ve çalıştıkları kurumun adı yazılmalıdır.
• Poster başlığı büyük harflerle en az 72 punto büyüklüğünde olmalıdır.
• Verilmek istenilen mesajların kolay anlaşılır olması ve önemli noktaların vurgulanması için görsel materyalin kullanılması önemlidir. Bu nedenle bildiride içinde şekil, tablo ve fotoğraflar yer almalıdır. Görselliği arttırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
• Poster basımları, sahipleri tarafından yaptırılacaktır.
• Poster asılması için gerekli malzemeler kongre görevlileri tarafından temin edilecek ve yardımcı olunacaktır.
• Yazarların belirtilen sunum saatlerinde posterlerin başında bulunmaları gerekmektedir.
Posterler A ve B olmak üzere 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır:
     • A Kategorisi: poster başkanları tarafından gezilecek ve programda daha önce belirtilen saatlerde posterin sunumu ve tartışması yapılacaktır. Poster sunum süresi toplam 5 dakika olup; 3 dakika sunuma, 2 dakika ise tartışmaya ayrılacaktır.
     • B Kategorisi: Bu posterler yalnızca asılacak, poster başkanları ile gezilmesi gerekmeyecektir. Poster sahiplerinin programda belirtilen saatlerde başında beklemesi, sorulan sorulara yanıt vermesi istenmektedir.
• Posterler belirtilen tarihin sonunda sahipleri tarafından kaldırılmalıdır, kaldırılmayan posterler kongre görevlileri tarafından kaldırılacak ve atılacaktır.
• Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
• Seçilen posterlerin sunum günü, salonu ve sunum ayrıntıları sunacak kişiye kabul yazısında bildirilecek olup, posteri sunacak kişinin ilgili poster oturumunda bulunması gerekmektedir.
• Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
Sözel sunumlar A ve B olmak üzere 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır.
     • A kategorisi (Uzun) : Sunum süresi 7 dakika (5 dakika sunum+2 dakika tartışma)
     • B kategorisi (Kısa) : Sunum süresi 5 dakika (3 dakika +2 dakika tartışma)
• Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum saatinden en az 1 saat önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
• Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “power point” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.
• IOS yazılımı kullanacak olan sunum sahiplerinin sunum kontrol odasından gerekli şekilde kontrol yapmasını rica ederiz.
• Jüri tarafından belirlenecek birinci, ikinci ve üçüncü A kategorisi sözel, ödüle aday poster bildirilerine ve B kategorisi sözel birincisine ayrı olmak üzere ‘’ÖDÜL VE BELGE’’ verilecektir.

Özeti tamamlamadan önce: kendinize aşağıdaki soruları sorunuz.
1. Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2. Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3. Önemli noktaları vurguladım mı?
4. Kelimeler ve görsel malzemeler arasında denge var mı?
5. Bildiri yazım tarzı ve içeriği anlaşılır mı?
6. Etik onayı var mı?
KAYIT ÜCRETLERİ

KAYIT TİPİ KAYIT
UZMAN 750 ₺
ASİSTAN 600 ₺
HEMŞİRE / DİYETİSYEN
(Diyabet Ekibi Kursu)
650 ₺
FİRMA YETKİLİSİ 550 ₺
KONGRE REFAKATÇİ 350 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu)
400 ₺
KURS KAYIT ÜCRETİ
(Genetik Kursu)
300 ₺
  UZMAN ASİSTAN / HEMŞİRE
GÜNLÜK KAYIT ÜCRETİ 150 ₺ 100 ₺

 
STAND İLE KATILIM GÖSTERMEYEN FİRMA TEMSİLCİSİ KAYIT ÜCRETİ 2000 ₺
Kongre tarihinden sonra kalan bakiyeler ve geciktirilen tüm ödemeler için aylık %10 faiz uygulanacaktır.

KONGRE KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre cep program kitapçığı
 • Katılım sertifikası
 • Kongre çantası
 • Yaka kartı
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Firmaların düzenledigi sergi ve stand alanlarını izleme ve aktivitelere katılım
 • Kongre tarihinden sonra zamanında ödenmeyen ve geciktirilen tüm ödemeler için %10 ekleme yapılacaktır.
Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.


KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL KONAKLAMA
TEK KİŞİLİK ODA 3.312 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 2.376 TL
 • Otele giriş 18 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 21 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 3 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Bilimsel program aralarındaki ikramlara katılım
Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.


KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ

GLORIA GOLF RESORT OTEL KONAKLAMA
TEK KİŞİLİK ODA 2.302 TL
İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI 1.524 TL

 • Otele giriş 16 Nisan 2019 saat 14:00 olup, ayrılış 18 Nisan 2019 saat 12:00’dir.
 • Fiyatlar paket fiyatıdır, 2 geceliktir ve bölünemez.
 • Ultra Her Şey dahildir.
 • Genetik Kursu ‘na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.
Kurs Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
* Kurs kayıt ve konaklaması alan bir kişinin kongre konaklaması alabilmesi için kongre kayıdı yaptırmış olması gerekmektedir.

Genetik Kursu ‘na kayıt yaptırıp, konaklama yaptırmak isteyen katılımcılarımız için konaklama ücreti kurs konaklama ücretlerinden tek gece olarak hesaplanabilecektir.DIŞ KATILIM ÜCRETİ

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 365 TL (Günübirlik katılımcılar için geçerlidir.)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Gloria Golf Resort Otel’in “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

 • Gloria Golf Resort Otel’de verilecek olan öğle yemeği dahildir. (16-17-18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde geçerlidir) Kongre merkezinde alınacak akşam yemeği dahil değildir.
 • Günübirlik katılımcılar, aktivite gecesi, kapanış gecesi gibi sosyal programlara katılımlarını ücret karşılığında yapılabileceklerdir.
Dış Katılım kayıt fiyatına % 18 KDV ilave edilecektir.İPTAL ŞARTLARI

 • Tüm rezervasyon iptalleri için Symcon Turizm’e yazılı olarak basvuru yapılması gerekmektedir.
 • 28 Ocak 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %75'i iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • 13 Şubat 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin %30'u iade edilecektir.
 • İsim Değişiklikleri 8 Nisan 2019 Tarihine kadar kabul edilecektir.


TRANSFER ÜCRETLERİ

OTOBÜS ÜCRETİ (ÇİFT YÖN) 420 TL
ÖZEL ARAÇ (ÇİFT YÖN) 520 TL

 • Talep edilmesi halinde, kongreye havayolu veya karayolu ile katılacak olan misafirlerimizin alan transferleri Symcon tarafından organize edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretler kongre tarihlerini kapsamaktadır. Kongre tarihleri dışında olan transferler için tek yön 315 TL‘dir.
 • Transfer isteklerinin en geç 1 Nisan 2019 tarihine kadar Symcon’a bildirilmesini rica ederiz.
 • Transferler toplu olarak kongre logolu karşılama bordu yapılacaktır.
Transfer ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Transfer ücreti ödenmemiş hekimlerin transferi tarafımızdan gerçekleştirilmeyecek olup, mevcut araç planlaması dışında havaalanı transferinden yararlanmak isteyen misafirlerimize özel transfer fiyatı uygulanacaktır. Bu şekilde havaalanı transferi kullanan tüm hekim ve firma yetkilileri bu koşulu kabul etmiş sayılacak ve transfer ücreti bütçelenecektir.

Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.

HESAP NUMARALARI / IBAN

HESAP ADI SİMKON TURİZM İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA İŞBANKASI
ŞUBE MOZAİK ÇARŞI
SWIFT CODE: ISBKTRIS
TL Hesabı TR88 0006 4000 0011 2030 1147 23
EURO Hesabı TR86 0006 4000 0021 2030 0771 18

Firma Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan KON: 492 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyit alınması gerekmektedir.

  Fax: 0216 580 90 90  |  E-mail: info@upek2019.orgGENEL BİLGİLER


KURSLAR VE KONGRE YERİ
23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi Gloria Golf Otel / Belek, Antalya’da gerçekleşecektir.

KONGRE TARİHİ
17 - 21 Nisan 2019

ÖNEMLİ TARİHLER
Erken Kayıt İçin Son Tarih : 11 Ocak 2019
Bildiri Gönderimi İçin Son Gün : 20 Şubat 2019
Kayıt İptali: 11 Ocak 2019

KURSLAR VE TARİHLERİ
5. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu : 17 - 18 Nisan 2019
Endokrin Hastalıklarda Genetik Kursu : 17 Nisan 2019
XVIII. Diyabet Ekibi Kursu : 17 - 18 Nisan 2019

İKLİM
Kongre tarihlerinde Antalya'da hava sıcaklığının 17oC - 21oC arasında olması beklenmektedir.

YAKA KARTI
Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

KATILIM SERTİFİKASI
Kongreye kayıt yaptıran ve katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

STAND VE SERGİ
Organizatör Kuruluş Symcon Mice ile irtibata geçilmesi rica olunur.

DAVET MEKTUBU
Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diğer harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

KREDİLENDİRME
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirelecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiriler sözlü ve poster olarak kabul edilecektir. Bildiriler “AbstractModule” bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir. Son Gönderim Tarihi 20 Şubat 2019'dir.

KONGRE DİLİ
Kongre Dili Türkçe’dir.

KAYIT
17 Nisan 2019, Çarşamba günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmış olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dokümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

İLETİŞİM
Kongre iletişim adresi: info@upek2019.org
KONGRE SEKRETARYASI

   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
   0212 414 20 00 / Dahili hat: 31645
   Prof. Dr. Firdevs Baş
   firdevsbas@gmail.com & firdevsb@istanbul.edu.tr
   Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
   sukranpoyrazoglu@yahoo.com

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Symcon Turizm
   Atatürk Mah. Vatan Caddesi No: 22/3 Keskin İş Merkezi 34758 Ataşehir / İstanbul
   +90(216) 580 90 00 Pbx
   info@upek2019.org
   www.symcon.com.tr